Qui som

 

El Consorci per a la construcció i explotació de la quarta planta de tractament integral dels residus municipals de l' àrea metropolitana de Barcelona està integrat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), entitat de caràcter local, per l'Agencia de Residus de Catalunya (ARC), empresa pública catalana adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i per l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola. El Consorci es regeix pels Estatuts aprovats per l'AMB per Consell Metropolità de data 21/12/06. La realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de competència del Consorci, en els àmbits de personal, contractació, intervenció, tresoreria, jurídics, tècnics i qualsevol altre, es va encarregar a l'AMB mitjançant acord de la Junta de Govern del Consorci de data 1/2/07 , i va ser acceptat per l'AMB en sessió del Consell Metropolità de data 8/3/07.

 

Ada Colau Ballano Santi Vila i Vicente
Daniel Vendrell Domínguez

Ada Colau Ballano

Santi Vila i Vicente

Daniel Vendrell Domínguez

Presidenta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Conseller de Territori i Sostenibilitat

Alcalde dels Hostalets de Pierola