Jornada de portes obertes a l’ Ecoparc 4 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona


El passat dissabte 17 d'octubre va tenir lloc una jornada de portes obertes de l'Ecoparc 4 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona la quarta planta de tractament integral dels residus municipals de l'àrea metropolitana de Barcelona gestionada pel Consorci Ecop4rc format per l'Agència Catalana de Residus, l'Entitat del Medi Ambient i l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

 

Jornada portes obertes

 

Els ciutadans dels municipis del voltant van tenir l'oportunitat de conèixer de primera ma la instal·lació, recentment inaugurada – el 2 de setembre-, a través de visites guiades. És tracta d'una planta amb una capacitat per tractar fins a 400.000 t/any de fracció resta i de fracció orgànica recollida selectivament que té una superfície de 10.61 ha i que crearà en la fase d'explotació 70 llocs de treball directes i 105 d'indirectes. Unes 300 persones de totes les edats van rebre les explicacions dels treballadors de la planta mentre feien un circuit i coneixien les parts més rellevants del procés de tractament que rebran la fracció resta i l'orgànica.

 

Jornada portes obertes Jornada portes obertes

 

El tractament dels residus que no es recullen selectivament, el que es coneix com fracció resta, permet recuperar materials que tornen al cicle productiu, minimitzant els residus que van a destinació final i estalviant recursos materials i energètics a través d'un tractament mecanicobiològic. Mentre el tractament de la fracció orgànica permet obtenir adob apte per a usos agrícoles o de jardineria a través del procés de compostatge.

 

La instal·lació es pot visitar a partir del mes de maig de 2011 per informar-se'n i realitzar reserves es pot fer trucant al telf. 93 851 51 58 .