Inauguració de l'Ecoparc 4


La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Medi Ambient i Habitatge i l'Agència de Residus de Catalunya, ha invertit 59 milions d'euros per construir la infraestructura que també donarà servei als municipis del Baix Llobregat Nord i l'Anoia Sud.

La instal·lació començarà a funcionar en proves després de l'estiu.

Inauguració de l'Ecoparc 4


El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, va inaugurar ahir 2 de setembre l'Ecoparc 4, situat al municipi dels Hostalets de Pierola. A l'acte d'inauguració van acompanyar al conseller Baltasar el president del Consorci Ecoparc 4 i President de l'Entitat del Medi Ambient, Francesc Narváez, l'alcalde dels Hostalets de Pierola, Jordi Calpe, la delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Carme San Miguel, la directora de l'Agència de Residus de Catalunya, Genoveva Català, el gerent de l'Entitat del Medi Ambient de l'AMB i els alcaldes i alcaldesses dels municipis que integren l'Àrea Metropolitana de Barcelona i les comarques del Baix Llobregat i Anoia.

La construcció de l'Ecoparc 4 és una important aposta del Govern de la Generalitat, a través del Departament de Medi Ambient i Habitatge i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), per a la recuperació i el màxim aprofitament dels residus, i suposa assolir la fita que tots els residus de l'àrea metropolitana tinguin un tractament previ al seu destí final.

L'Ecoparc 4 tractarà la fracció RESTA (els residus barrejats que encara contenen materials recuperables) i la fracció orgànica (restes de menjar i restes vegetals de mida petita) recollida selectivament. El tractament de la fracció RESTA és característic del model català de gestió de residus municipals i té per objectiu recuperar el màxim de materials aprofitables abans que els residus vagin al destí final. D'aquesta manera s'obtenen materials que tornen al cicle productiu, amb el consegüent estalvi de recursos i energia que això suposa. Els residus que arribin a la planta de fracció RESTA se sotmetran a un tractament mecànic i biològic per recuperar els materials aprofitables (paper, metalls, envasos, etc.) i estabilitzar la matèria orgànica. Finalment, els residus que no puguin ser recuperats es compactaran per ser traslladats a dipòsit controlat. D'altra banda, la matèria orgànica recollida selectivament que arribi a l'Ecoparc 4 se sotmetrà a un procés de compostatge que permetrà obtenir-ne adob apte per a usos agrícoles i de jardineria.

En la construcció de la infraestructura, que també disposarà d'una deixalleria, s'hi han incorporat mesures per tal de reduir els possibles impactes en l'entorn, com l'alçada de l'edifici o la visió de les façanes de la instal·lació des del nucli urbà dels Hostalets de Pierola. Per aquest motiu, s'han utilitzat tonalitats cromàtiques dominants en l'entorn per tal d'integrar al màxim la instal·lació en el paisatge que l'envolta.

L'Ecoparc 4 forma part del desplegament d'instal·lacions previst en el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals, el qual concreta les plantes de tractament necessàries per donar sortida als residus generats pels municipis que formen part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), és a dir, 36 municipis de la conurbació urbana de Barcelona que apleguen més de 3 milions d'habitants. La construcció d'aquesta instal·lació representa una inversió de prop de 59 milions d'euros finançats per la Generalitat de Catalunya mitjançant el contracte–programa amb l'Agència de Residus de Catalunya, que n'és l'ens promotor, conjuntament amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola, donat que els tres organismes han constituït el Consorci Ecoparc 4. La instal·lació iniciarà la fase de proves després de l'estiu i la seva posada en marxa suposarà la creació de 70 llocs de treball directes i 105 d'indirectes.

El servei que ofereix aquesta infraestructura s'inscriu dins el model català de gestió de residus municipals, basat en la prevenció i el reciclatge. Aquestes instal·lacions donen resposta al procés iniciat a les llars catalanes amb la separació correcta dels diferents residus generats (restes de menjar, vidre, paper, envasos, etc.) per aprofitar el màxim de materials que puguin retornar al cicle productiu. El cicle d'aprofitament, per tant, implica tothom, des de la ciutadania fins a l'Administració, que impulsa diverses instal·lacions de tractament emmarcades en el Pla territorial sectorial d'infraestructures.

La separació correcta dels residus és un hàbit cada cop més arrelat entre la ciutadania. A Catalunya, l'any 2009, es van recollir selectivament el 37,6% dels residus municipals generats, una dada molt per sobre de la mitjana de la resta de l'Estat (17%) i dels països que formen part de l'OCDE (30%). En aquesta mateixa línia, la posada en marxa d'aquestes instal·lacions és una mostra de la tasca realitzada per la Generalitat mitjançant el Departament de Medi Ambient i Habitatge i l'Agència de Residus de Catalunya i en col·laboració amb ajuntaments i altres ens locals a fi de disposar d'un model de gestió de residus sostenible, modern i innovador.

 

Més informació sobre la notícia:

 

- Avui
- El Punt
- Expansión
- La Vanguardia