Constitució del Consorci

El Govern ha autoritzat la constitució del Consorci per a la construcció i explotació de la Quarta Planta de Tractament Integral dels Residus Municipals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ecoparc 4, ubicat als Hostalets de Pierola (l'Anoia). El Consorci estarà format per la Generalitat, mitjançant l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), empresa pública adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Entitat Metropolitana del Medi Ambient (EMA) i l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola.


Un dels objectius del Govern és donar l'impuls al desplegament necessari per desenvolupar el Pla d'Acció de gestió de residus municipals i l'establiment dels compromisos tècnics i econòmics per a la implantació de l'Ecoparc 4, que ha de donar servei a diversos municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona


La planta estarà dedicada al compostatge de la fracció orgànica de diversos municipis de l'àrea metropolitana.


Dos representants d'aquest consorci s'incorporaran en l'actual comissió de seguiment del dipòsit controlat de residus de Can Mata on s'implantarà l'Ecoparc 4. En aquest consorci també hi estarà representat el Consell Comarcal de l'Anoia.


L'Ajuntament dels Hostalets de Pierola, des de l'autorització l'any 1990 del dipòsit de residus de Can Mata, ha col·laborat de forma molt activa en la gestió dels residus de Catalunya, i està disposat a mantenir la seva solidaritat amb la implantació en el seu territori d'una instal·lació d'aquest tipus, sempre que s'acompanyi de les inversions d'infraestructura i equipaments que són deficitàries al municipi, i es respectin els criteris de control del medi ambient, com els que es reflecteixen en el Protocol de vigilància ambiental signat el 28 de gener de 2003.