Reglament explotació

 

 

El present Reglament té per objecte regular les condicions que haurà de complir el Concessionari en la gestió de l'explotació de la Planta, així com també l'exercici dels seus drets, facultats i obligacions davant l'Entitat.

 

Podeu descarregar el reglament en format Pdf.