Fracció Orgànica

 

Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM) fonamentalment constituïda per restes de menjar i restes vegetals de mida petita de tipus no llenyós* (gespa, fullaraca, rams de flors, etc.) que poden ser recollides selectivament i susceptibles de degradar-se biològicament. La FORM és la fracció més inestable dels residus municipals, degut al seu elevat contingut en aigua (al voltant del 80% en pes) i en matèria orgànica (hidrats de carboni, proteïnes i greixos).

Aquestes restes orgàniques són fàcilment degradables pels microorganismes. Per això, és necessari que aquesta fracció es reculli i gestioni el més ràpidament possible, per tal d'evitar la generació de lixiviats i de males olors.

 

Esquema de processos

 

La fracció orgànica té una densitat força elevada però, la qual cosa fa que pesi molt i ocupi poc espai.

 

Característiques FORM

Humitat

alta ( 75% a 85% )

Matèria orgànica

75% a 85%

Nitrogen orgànic

2,50%

Relació C/N

17

Densitat

0,5 a 0,6 T/m3

 

La matèria orgànica normalment es recull als contenidors marrons o taronges que es troben a la via pública en àrees d'aportació. La recollida segregada de matèria orgànica és competència municipal. A més de la segregació individual de la matèria orgànica, que pot fer qualsevol persona des de casa seva, també han de fer recollida segregada de matèria orgànica les activitats que generin aquests residus de manera habitual, com ara hotels, restaurants, mercats, grans superfícies, escoles, hospitals, etc. En aquest sentit, cal recordar que l'article 47 bis de la Llei 15/2003 estableix que en el cas dels residus comercials el titular de l'activitat que genera els residus ha de garantir-ne l'autogestió.

 

* PODA. Fracció vegetal de mida gran i tipus llenyós com esporga d'arbres, arbustos que requereix d'una recollida específica –diferenciada de la recollida selectiva de la FORM i d'una trituració prèvia a la seva valorització per reduir la seva mida, optimitzant el seu transport i facilitant-ne la seva valorització.


Què se'n fa de la fracció orgànica?


Un cop recollida, la matèria orgànica i les restes de poda municipal es porten a una planta de compostatge o a un dels ecoparcs metropolitans on el material és sotmès a processos biològics que transformen els residus orgànics en matèries primeres.

 

A les plantes de compostatge, la matèria es fermenta de manera controlada i es deixa madurar per produir compost, una mena d'adob orgànic semblant a l'humus. El compost es pot utilitzar a l'agricultura i la jardineria.

Als ecoparcs, la matèria orgànica primer passa a uns digestors que permeten produir biogàs a partir de la fermentació de la matèria orgànica. Aquest biogàs es transforma en energia elèctrica que pot usar la mateixa planta o altres consumidors. Posteriorment, el material passa per un procés de compostatge (equivalent al que es fa en una planta de compostatge) per produir compost.


Beneficis


La recollida segregada de matèria orgànica ajuda a disminuir el volum dels residus municipals que han de rebre un tractament finalista ( incineració o deposició controlada ). Això ja és un benefici perquè la matèria orgànica pot ser molt contaminant si es porta a un dipòsit controlat. D'una banda, amb l'acció de la pluja i de la pròpia degradació fisicoquímica pot produir un líquid contaminant anomenat lixiviat. De l'altra, hi genera metà, un gas molt contaminant per la seva capacitat d'efecte hivernacle.

 

A més, la recollida segregada de matèria orgànica també té altres beneficis ambientals. Per exemple, permet generar un adob orgànic d'alta qualitat i utilitzar-lo per a l'agricultura i la jardineria. D 'aquesta manera s'estalvien recursos, però a més a més, s'evita l'ús de fertilitzants químics, que poden ser una font de contaminació d'aqüífers i altres ecosistemes.


Exemples


Fracció orgànica