Direcció facultativa

 

 

TYPSA-TECNOMA contractat per Ecoparc de Can Mata, S.L.
Sr. Miquel Donat i Balcells, contractat per Ecoparc de Can Mata, S.L., nomenat director d’obra per Decret de Gerència del Consorci Ecop4rc en data 7/5/08, assumeix signat el 21/05/08.