Concessionari

 

 

Ecoparc de Can Mata, S.L. per contracte de concessió d’obra pública signat amb l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus en data 18/10/2005 i subrogació al Consorci Ecop4rc de data 5/6/07