El projecte

 

 

- PROJECTE redactat per TECNOMA, per encàrrec de Ecoparc de Can Mata S.L. i d'acord amb el contracte signat amb l'EMA en data 31/1/2006, aprovat en sessió 9/11/06 pel Consell Metropolità de l'EMA i posteriorment subrogat al Consorci mitjançant acta administrativa de subrogació en contracte de concessió d'obra pública de data 25/6/2007

 

- PLA DE SEGURETAT I SALUT redactat per Ecoparc de Can Mata S.L. i aprovat per decret de gerència del consorci en data 13/5/08

 

- MEMÒRIA TÈCNICA del projecte constructiu del centre metropolità número 4 de tractament integral dels residus municipals

 

- LLISTAT DE PROVEÏDORS del centre metropolità número 4 de tractament integral dels residus municipals