Dades ambientals

 

 

 • Instal·lació

  Nom:
  Centre Metropolità núm. 4 de Tractament Integral de Residus Municipals (Ecoparc 4)
  Tipus: Residus Municipals
  Propietat: AMB
  Descripció instal·lació: Tractament mecànic – biològic de residus municipals
  Superficie: Parcel.la 10,61 Ha
  Funcions: Tractament integral dels residus municipals
  Àmbit d'actuació:


 • Gestió

  Empresa adjudicatària:
  Ecoparc de Can Mata S.L.
  Període de posada en marxa: 2010 - 2011
  Període d'explotació: 15 anys


 • Construcció

  Any construcció: 2008 - 2010
  Cost total: 58.679.302,30 (IVA Inclòs)
  Finançament: ARC (prové de fons europeus)


 • Funcionament

  Efectes/productes recuperats: Compost, paper, cartró, vidre, plàstic, brik, ferralla magnètica, alumini, bateries
  Capacitat de tractament (t/any) (nominal): 400.000 t
  Producció compost (t/any) (nominal): 16.538
  Producció bioestabilitzat (t/any) (nominal): 27.000 (Escenari 1) i 20.250 (Escenari 2)
  Subproductes recuperats (t/any) (nominal): 65.707 (Escenari 1) i 20.250 (Escenari 2)
  Fracció vegetal incorporada (t/any): 10.023
  Total entrades (t/any): 400.000 t
  Total rebuig: 152.232 t (Escenari 1) i 131.760 t (Escenari 2)


 • Esquema planta

  Edificis: Fossat, edifici pretractament, magatzem productes valoritzats, edifici compostatge, edifici refí, magatzem de compost, edifici tractament de gasos, edifici d'energies, taller mecànic, oficines administratives, oficines tècniques.
 • Maquinària destacada: Obridor de bosses, trómels clasificadors, separadors balístics, mágnetics, óptics i inductius, captadors pneumàtics, reactors aerobis, voltejadores, compactadors, premses, biofiltres que tenem per finalitat recuperar els materials valorizables dels residus municipals.

Esquema de planta