Règim econòmic

 

 

- Bases d'execució

 

- Pressupost

 

2011: 25.769.850 euros
2010: 30.758.690 euros
2009: 31.092.460 euros
2008: 24.133.160 euros
2007: 3.550.870 euros