Pla de Comunicació i educació ambiental del Consorci Ecop4rc

 

Al juny del 2010 es va aprovar el pla de comunicació i educació ambiental del Consorci amb la missió de fomentar la prevenció en la generació de residus, la correcta separació selectiva en origen i hàbits sostenibles.

 

Objectius directes

 

• Donar a conèixer el Consorci i la tasca que realitzen en matèria de gestió de residus l' ARC, l' AMB i l' Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

 

• Donar a conèixer el funcionament de les plantes de tractament de residus municipals, concretament l' Ecoparc 4 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i les seves instal·lacions complementàries.

 

Donar a conèixer la planta.

 

• Promoure els objectius de la planta.

 

Objectius indirectes

 

• Modelar l'acció de dipositar selectivament els residus dels ciutadans per millorar la recollida selectiva.

 

• Donar a conèixer la jerarquia europea: prevenció, preparació per a la reutilització, reciclatge ( inclòs compostatge), altres tipus de valorització (ex. valorització energètica) i per últim l'eliminació.

 

• Foment del canvi d'hàbits i actituds personals.

 

S'ha constituït un grup de treball amb membres de les institucions que conformen el Consorci per tal de desenvolupar les accions del pla i fer-ne el seguiment.

 

 

Públic

 

Les accions del pla de comunicació s'adrecen a les persones que viuen a Catalunya específicament als municipis que aportaran el seus residus a l' instal·lació:

 

• 36 Municipis de l'àmbit competencial de l' AMB – representant 3.161.812 milions de persones d'acord al cens de 2008 amb un volum de generació de residus municipals de 1.646.665 tones any.

 

• 4 Municipis pròxims a la ubicació de la instal·lació, Hostalets de Pierola, Masquefa, Piera i Vallbona d'anoia – representant 25.858 de persones d'acord al cens de 2008 amb un volum de generació de residus municipals de 19266,78 tones any.

 

• 11 Municipis del Baix Llobregat – representant 132.746 de persones d'acord al cens de 2008 amb un volum de generació de residus municipals de 68.764,50 tones any.

 

 

Accions

 

• Equipament de la planta per facilitar visites didàctiques: plafons per la sala d'educació ambiental i per el circuit de visites.

 

• Definició i habilitació del circuit de visites per observar totes les parts claus del procés de tractament.

 

• Recursos educatius i altre material de comunicació: vídeo, visita virtual, conte, quaderns educatius i del professor entre d'altres

 

• Accions informatives concretes destinades a la població propera a la instal·lació.

 

• Web del Consorci ECOP4RC.

 

Visites guiades en el marc del programa metropolità d'educació ambiental Compartim un Futur.

 

• Visites institucionals i premsa.

 

• Elaboració i edició d'elements de comunicació.