Equip directiu

 

Presidenta
ASSUMPTA ESCARP I GIBERT Vicepresidenta de l'Àrea de Medi Ambient de l'AMB. Per delegació del seu President de data 29 de setembre de 2011.
Vicepresident
JOSEP MARIA TOST I BORRÀS En representació de l'Agència de Residus d'acord amb l'article 10 dels Estatuts. Per resolució del seu President de 4/05/11
Gerent
JOAN PINYOL RIBAS Director de l'Àrea de Medi Ambient de l'AMB. Per delegació del seu Gerent de data 29 de setembre de 2011.
Secretària
EVA DÍAZ-MELLA BUSTILLO Secretària Delegada, nomenada per decret de Presidència de l'AMB de data 5 d'octubre de 2011.
Interventor
SERGI ABELLA VILA Interventor, funcions encomanades decret de Presidència de l'AMB de data 7 de maig de 2013.
Tresorer
LUIS MALAVIA MUÑOZ Tresorer de l'AMB, nomenat per decret de Presidència de data 5 d'octubre de 2011.