Catalunya

 

 

COMPARATIVA GENERACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS (RM) a CATALUNYA 2008 - 2009

Dades en tones

2009

2008

Habitants

7.475.420

7.364.078

RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA ( RSB)

Fracció orgànica

340.674,26

315.804,22

Vidre

191.645,53

204.386,33

Paper i cartró

427.988,83

410.714,04

Envasos lleugers

127.624,35

115.894,55

Voluminosos

209.054,31

191.390,59

Poda

99.067,22

86.684,57

Piles

589,05

603,38

Medicaments

670,31

611,78

Tèxtil

8.386,55

7.989,57

Deixalleria

169.995,88

137.057,12

Total

1.575.696,29

1.471.136,15

% RSB/RM

37,61%

34,41%

RESTA (FR)

Total

2.613.670,29

2.804.035,02

%FR/RM

0,62

0,66

GENERACIÖ

Total RM

4.189.366,58

4.275.171,17

RATI (kg/hab*dia)

1,54

1,59

 

 

Evolució generació residus municipals Catalunya

 

 

Residus municipals 2009 Catalunya recollida selectiva

 

 

Evolució recollida selectiva de residus municipals Catalunya