Àrea Metropolitana de Barcelona

 

 

Evolució generació residus municipals àmbit metropolità

 

Evolució recollida selectiva de matèria orgànica àmbit metropolità

 

Evolució resta no tractada àmbit metropolità

Distribució de la resta segons tipus de tractament finalista àmbit metropolità 2009

Residus municipals 2009 àmbit metropolità recollida selectiva : 33,75%